Bakgrund

Ni kanske redan har hört!?–AI-partiet har etablerat ett kontor på Malmö Stadsteater! Syftet är att boosta partiledaren och optimera partiets politiska agenda genom att inhämta oändliga mängder superviktig information från Malmöbor. Vårt parti vill på så sätt hitta perfektionens algoritm som ska generera den perfekta ledaren och den perfekta framtiden. Under vår tid på teatern, kom vi att förstå hur kultur kan fungera som en metod att föreställa sig nya politiska och sociala verkligheter.

Vi bestämde oss för att kontakta scenkonstkompaniet Bombina Bombast med förfrågan att organisera ett “kulturellt event som utforskar AI-mänskliga relationer” eftersom dom liksom oss är hängivna mötet mellan människor och teknologi. Vi bad dom att skräddarsy ett kulturellt event med nationell och internationell räckvidd.

Bombina Bombast tackade genast ja och kort därpå föddes The AI Party Pep Rally. Tillsammans med Bombina Bombast, och dig kära deltagare, blickar vi åt konst och kultur för att föreställa oss nya vägar mot en annorlunda, bättre framtid. Veckans utmaning, eller uppdrag om du så vill, är att tillsammans författa ett manifest med etiska riktlinjer för att föra partiet framåt. Vi har samlat ett urval av framstående konstnärer och kritiska tänkare för att inspirera, informera och utmana dig. Låt oss tillsammans ta oss an detta spännande uppdrag!

Background 

We don't know if you’ve heard, but the AI Party has established an office at Malmö City Theatre.
The purpose is to boost our party leader and optimize the party’s political agenda. Gathering information
from Malmö citizens, The AI Party’s goal is to crack the code for perfection, to create the perfect leader
giving the perfect future. During our time at the theatre, we came to realise how culture can function as
a method to imagine new political and social realities.

We decided to approach the performance collective Bombina Bombast as they are devoted to exploring
the crossovers between humans and technology, which indeed is right up our alley! We asked them to tailor
a cultural event of international splendour and political significance.

Obviously Bombina Bombast was thrilled, and briefly thereafter The AI Party Pep Rally was born.
Together with Bombina Bombast, and you dear participant, we look towards arts and culture to imagine
new routes, and a different, better future. The quest of the week, or mission if you will, is to together author
a manifesto, providing the AI Party with ethical guidelines to take our political agenda forward. To inspire,
inform and challenge you, Bombina Bombast has gathered a distinguished selection of contributors, all
eager and ready to deep dive into this mission with you.

Gloria Larsson 

SE: Gloria är en representant för AI-Partiet och chefsingenjör.

ENG: Gloria is an AI Party representative and head of research and engineering.

Zayn 

SE: Zayn är en representant för AI-Partiet, samt ansvarig för PR och kommunikation.

ENG: Zayn is an AI Party representative and head of PR and communication.

*DISCLAIMER

The AI Party Pep Rally är en digital festival med live-streamade akter och online-baserade workshops. En del event kräver registrering, se specifikt Facebook-event för mer info eller maila till emilia@bombinabombast.com. Eventen live-streamas på vår Twitch-kanal.  

The AI Party Pep Rally is a digital festival with all events accessible online. Some of the events will be live streamed on our Twitch-channel, others may require prior sign up for participation. Please check each individual event for more details or email us at emilia@bombinabombast.com. 

Curated by Bombina Bombast and supported by Kulturbryggan and The Nordic Culture Fund.  

Facebook icon
Instagram icon
Website icon

© 2020 Bombina Bombast

Created with
Mailchimp Freddie Badge