Events & Participants

Read more about the participants and the different events 

OPENING CEREMONY 

30.11.2020  18:00 - 21:00 

SE: Välkommen till The AI Party Pep Rally! Vid öppningsceremonin kommer AI-partiets representanter Gloria och Zayn ge en grundlig introduktion till the AI Party Pep Rally och helt enkelt svara på frågorna VAR, NÄR, HUR? Följ med på den digitala ceremonin och trötta ut partimedlemmarna med dina briljanta frågor efter deras välkomsttal. Öppningsceremonin live-streamas 


ENG: Welcome to where it all starts! The AI Party representatives Gloria and Zayn will give a thorough introduction to the AI Party Pep Rally - what to expect, what to do and where to go. Tune in to join the digital ceremony and exhaust the party members with your brilliant questions after their welcome speech. 

Performance - It’s Cold and There’s no Music 

1.12.2020 19:00

SE: It’s Cold and There’s No Music är ett poetiskt verk om robotar, ensamhet och vårt behov av tröst i en värld vi inte vet vart den är på väg styrd av värden vi inte tror på. Två dansare på scen använder motion capture-dräkt för att interagera med en animerad artificiell intelligens. Dräktens data livestreamas till projektioner så att dansarna kan turas om att vara den, prata med den, förklara vad det är att vara människa med alla verktyg de har som konstnärer. Tillsammans skapar de en hyllning till det som är omöjligt att förklara och som vi inte vet exakt vad det är förrän vi förlorat det.

ENG: It’s Cold and There’s No Music is a poetic work about robots, loneliness and our need for consolation in a world we don’t know where it’s going, guided by values we don’t believe in. Two dancers on stage use a motion-capture suit to interact with an animated artificial intelligence. The data from the suit is live streamed onto projections and the dancers take turns being it, talking to it, and explaining to it what it means to be human. Together they create a celebration of that which cannot be explained and only truly known once it’s lost.

Concept: Emma Bexell & Stefan Stanisic
Choreography & performance: Khamlane Halsackda & Brittanie Brown
Direction: Stefan Stanisic
Dramaturgy and text: Emma Bexell
Producer: Emilia Thorin
Technical artist: Herman Fredlund
Supported by Kulturrådet

Utopia Lab 

1.12 - 4.12.2020 10:00 - 12:00

SE: I utopia labbet finns det plats och material för läsning, manifesto-skrivarworkshop och utopiska green-screen experiment. På svenska och engelska. Mer info följer snart. 

ENG: The Utopia Lab will offer close readings, manifesto writing, discussions and green screen time travels. The Utopia Lab will be facilitated in Swedish and English. More information will follow soon. 

Workshop - Skinship
Susan Ploetz

1.12.2020 & 3.12.2020 13:00 - 15:00

SE: Deltagare i online-lajvet Skinship kommer att spela utomjordiska och sensoriska varelser som läser av intelligens genom beröring och andra sinnen. Deltagare kommer att ledas genom uppvärmningar och somatiska övningar för att förankra sig och öppna upp sin förnimmelse. Genom att skapa och spela enkla fiktiva karaktärer och ett ramverk tillsammans, kommer vi att utforska vår familjära värld på ett icke-familjärt sätt och skapa nya översinnliga världar tillsammans. Deltagare kommer att samlas mot slutet för att dela erfarenheter och diskutera teman såsom mänskliga/icke-mänskliga interaktioner och teknologier och utforska hur vi definierar (och skulle kunna omdefiniera) intelligens.

Ingen tidigare erfarenhet av larp eller somatik krävs. Workshopen leds på engelska men kan spelas på olika språk. Den kommer att vara ljud-baserad och ter sig mindre lämpligt för de med nedsatt hörfunktion. Kontakta oss gärna innan om detta är fallet eller vid andra särskilda behov, så hoppas vi kunna hitta en lösning.

Skicka ett mail till matilda@bombinabombast.com för att RSVP:a och för allmänna frågor/information. Så snart du reserverat en plats kommer du motta mer information om vad du kan förvänta dig och hur du kan förbereda dig inför online-lajvet.

Workshopen kommer att hållas vid två tillfällen; 1.12.2020 & 3.12.2020 mellan 13:00 - 15:00 varje dag. Lajvet på torsdagen följs av en presentation av Susan Ploetz där hon kommer prata om sitt arbete och hur hon använder sig av somatik och lajv via HRI (Human-Robot Interaction), samt utforska frågor kring Artificiell Intelligens.

ENG:
Participants in the online larp Skinship will play alien, sensing creatures that detect intelligence through touch and other senses. Participants will be led through warm ups and somatic exercises that ground them in their senses and open up their fields of perception. Through simple fictional characters and framing, we will explore our familiar world in an unfamiliar way and create an ethereal new role together. Participants will have time at the end to share experiences and discuss themes of human/non-human interactions including and explore how we define (and could re-define) intelligence.

No experience in larping or sensory awareness techniques required. The experience will be facilitated in English, but play is open to being multilingual. Play will be audio focused, so may not be suitable for those that have hearing impairments. Please contact in advance if you have any special requirements, questions or concerns. To RSVP (and for questions/info) please send an email to matilda@bombinabombast.com. Once you have reserved your spot, you will be sent more information on what to expect and how to prepare ahead of the online-larp.

To RSVP (and for questions/info) please send an email to matilda@bombinabombast.com. Once you have reserved your spot, you will be sent more information on what to expect and how to prepare ahead of the online-larp.

Susan Ploetz (US/DE) is an artist-researcher working with somatics, theory, writing, performance, simulation and live action role plays (larping) in different configurations. Her work deals with the overlapping spaces of soma and technos; she uses imagination, magical materiality and protocol to induce emancipatory emotive dissonances, incommensurability, and perceptual expansion. She explores live simulation, game design and play as relational story-making spaces that allow for individual agency while creating decentralized community. She has presented work at institutions such as the Berliner Festspiele, Oude Kerk, Sophiensaele, ABC Art Fair, Rupert (Vilnius), Documenta 13, Portland Institute of Contemporary Art, Aoyama Gakuin University (Tokyo), and Performa. She has been a guest artist/teacher, lectured or given workshops at Universität der Kunst (Berlin), Gerrit Reitveld Academie, Piet Zwart institute, The DAAD, The Pervasive Media Studio (Bristol), and SUNY Buffalo.

The workshop will run twice: 1.12.2020 & 3.12.2020 between 13:00 - 15:00 each day. The larp on Thursday, December 3 will be followed by a presentation by Susan Ploetz on her work and especially how she has used somatic and larp approaches with HRI (Human-Robot Interaction) and also to explore issues around Artificial Intelligence.

Screening - AIDOL

Lawrence Lek 

2.12.2020 20:00 

SE: Lawrence Lek’s första långfilm, AIDOL 爱道, är en CGI-fantasi som behandlar den långa och komplexa striden mellan mänskligheten och artificiell intelligens. Med en framväxande människa/maskin-konflikt som fond, följer vi i AIDOL Diva, en borttynande superstjärna som åtar sig hjälp av en AI-låtskrivare för sitt comeback performance vid eSports Olympics, 2065. Berömmelse - i all dess lockelse och tomhet - sätts här emot de större motsättningarna i en post-AI värld, en värld där originalitet ibland inte är mer än ett algoritmiskt trick och där maskiner har förmåga till kärlek och lidande.

ENG: Lawrence Lek’s first feature-length film, AIDOL 爱道, is a CGI fantasy that revolves around the long and complex struggle between humanity and Artificial Intelligence. Set against the backdrop of rising human-machine tensions, AIDOL follows Diva, a fading superstar who enlists the help of an AI songwriter for her comeback performance at the 2065 eSports Olympics. Fame – in all its allure and emptiness – is set against the bigger contradictions of a post-AI world, a world where originality is sometimes no more than an algorithmic trick and where machines have the capacity for love and suffering. 

Lawrence Lek (b. Frankfurt, 1982, lives and works in London) is a filmmaker, musician, and artist who unifies diverse practices—architecture, gaming, CGI, music and fiction—into a continuously expanding cinematic universe. His films include ‘Unreal Estate’ (18m, 2015, Dazed Emerging Artist Award), the video essay ‘Sinofuturism (1839-2046 AD)’ (60m, 2016), the AI-coming-of-age story ‘Geomancer’ (48m, 2017), and ‘Nøtel’, a CGI simulation of a fully-automated luxury hotel (45m, 2019, Art Basel). Debut feature film ‘AIDOL’ produced by Sadie Coles HQ in London (83m, 2019, screened at Moscow International Experimental Film Festival, International Film Festival Rotterdam 2020, and transmediale 2020 festival at Volksbühne, Berlin. Lek composes soundtracks and conducts live audio-visual mixes of his films, often incorporating live playthroughs of his open-world video games. Soundtrack releases include ‘Temple OST’ (The Vinyl Factory, 2020) and ‘AIDOL OST’ (Hyperdub, 2020). Performances include ‘Doom’ at Somerset House, London (curated by Christian Marclay) and ‘ProGeo’, ICA, London. Recent solo exhibitions include ‘Ghostwriter’, CCA Prague (2019); ‘Farsight Freeport’, HeK, Basel (2019); ‘Nøtel’, UKR, Essen (2019); ‘AIDOL’, Sadie Coles HQ, London (2019); and ‘2065’, K11, Hong Kong (2018). Lek is represented by Sadie Coles HQ.

Free event but registration necessary 
Please register at: matilda@bombinabombast.com

The Constitution of
the AI Party 

3.12-4.12.2020 19:00

SE: AI-Partiet Finland skickar deras officiella AI-representant till The AI Party Pep Rally! I detta immersiva och deltagarinriktade performance erbjuds publiken en möjlighet att diskutera politik med AI-representanten, men inte utan konsekvenser...

Perfomancet är en del av “The Constitiution of The AI Party (FI)” som spelades i Helsingfors 2017 och kommer att vara omarbetat för The AI Party Pep Rally av Bombina Bombast.

Performancet har fått stöd av Nordic Culture Fund, Arts Promotion Centre Finland och Mad House Helsinki.

ENG: The AI Party Finland is sending their official AI representative to The AI Party Pep Rally. In this immersive and participatory performance the audience has a chance to argue politics with the AI representative and embrace the consequences.

The performance is a part of an immersive performance ‘The Constitution of The AI Party (FI)’ realized in Helsinki 2017 which will be adapted for The AI Party Pep Rally by Bombina Bombast.

The performance has received support from Nordic Culture Fund, Arts Promotion Centre Finland and Mad House Helsinki.

Reading Group -
Decoding AI 

3.12.2020 18:0

SE: I läsecirkeln kommer deltagarna gemensamt att utforska relationer mellan AI, maskininlärning, data och mänsklig subjektivitet med särskilt fokus på Ramon Amaros arbete. Amaro är föreläsare i konst och visuella studier vid UCL (University College London), hans forskning uppstår i gränssnittet mellan Black Study, psykopatologi, digital kultur och kritik av s.k. “computation reason”. I “Decoding AI” kommer vi att utgå från Amaros essä “As if” samt två andra uppslag som underlättar en läsning av denna. Vi hoppas att dessa olika element kan ge en genomgående introduktion till Amaros arbete, samt möjliggöra olika sätt att uppta sig med hans forskning.

Deltagare blir försedda med materialet i förhand och kommer kollektivt diskutera och dekonstruera materialet via zoom. Cirkeln ämnar att kultivera och stimulera verktyg för ett kritiskt närmande av AI som kan integreras i veckans manifest-skrivande. Samtalet hålls på engelska och modereras av Tawanda Appiah. Registrera dig och få tillgång till materialet genom att skicka ett mail till matilda@bombinabombast.com.

ENG:The reading group will collectively explore questions around AI, machine learning, data, technology and its relationship to human bias by specifically turning to the work of Ramon Amaro, lecturer in Art and Visual Cultures at UCL (University College London). Amaro’s writing, research and practice emerge at the intersections of Black Study, psychopathology, digital culture and the critique of computation reason. The reading group will work through Amaro’s essay “As if” and two other contributions that facilitates an unpacking of this text. The binding glue of the selected works is an investigation into alternative modes of relation between race and technology, beyond representation. We hope these three different elements will give a thorough introduction to Amaro’s work as well as enable different ways of engaging with his practice.

The gathering will serve as a nurturing and playful space to decode text and concepts. Participants will be provided with the reading material in advance and will collectively discuss and unpack the materials together via zoom. The group is meant to cultivate and stimulate tools for a critical approach to AI to further be incorporated in the manifest. It will be in English and facilitated by Tawanda Appiah. Please register at matilda@bombinabombast.com to get access to the reading materials and for any related questions.

Tawanda Appiah is a Zimbabwean independent curator, researcher and writer based in Malmö, Sweden. His research and work traces coloniality, necropolitics, affect and the landscape of resistances using a decolonial and queer praxis. He is the Editor at Njelele Art Station, and previously worked as a co-curator at Skånes konstförening, and Curator for Education at the National Gallery of Zimbabwe. Recent curatorial projects and interventions include: No Country Like (Skånes konstförening, 2018); Better Safe and Sorry (Moderna Museet, 2018); Something Happened (Skånes konstförening, 2019); On Practices (Malmö Konsthall and Skånes konstförening, 2019); To Where Are We Beautifully Going? (2020).

Workshop - Revet

4.12.2020  13:00 - 16:00

SE: Under denna workshop med Revet Scenkonst kommer de att berätta om och visa material från sitt arbete med en AI-skriven pjäs - från insamling av material till färdig uppsättning. Efteråt kommer ni som deltar att få scener från rå-materialet att läsa i mindre grupper och, om en vill, få läsa upp inför de andra deltagarna. Vi kommer diskutera upplevelsen av att läsa och lyssna på texter skrivna av en dator - vad för känslor och tankar väcker de i oss? Vilka situationer kan vi se? Hur tar en sig an material som är skrivet helt utan egentlig världslig kontext, utan eventuella medvetna val att ta hänsyn till? Förstår vi någonting alls egentligen av vad datorn skrivit?

Revet är ett scenkonstkollektiv som startades i Göteborg 2015. Sedan dess har gruppen varit aktiv i Göteborg och Malmö samt med turnerande verksamhet.

Revet arbetar med utforskande scenkonst och har aldrig velat välja varken nisch, uttryck eller form. Därför har dockteater, improvisation, postdramatik, poesi, fars, Vloggar, dans, sång, performance och Euripides alla fått samsas i gruppens scenrum. Nykomlingen i stallet: Artificiell Intelligens.

Skicka ett mail till emilia@bombinabombast.com för att RSVP:a och för allmänna frågor/information. Så snart du reserverat en plats kommer du motta mer information om vad du kan förvänta dig och hur du kan förbereda dig inför online-workshopen.

ENG: During this workshop, Revet will introduce you to the process and work behind their newly written play Nattygsbord, based on text generated by an AI. You will be given scenes from the play to read and progress in smaller groups. We will discuss the experience of reading and listening to AI-generated text, what thoughts and emotions does it evoke? What kind of situations can we identify? How does one relate to material deriving from a worldmaking which is not defined by the human condition? Can we make sense of it? The workshop will be in Swedish. 

Revet is an experimental performance collective, rejecting definition by form or expression. Revet has worked with and through puppet theatre, improvisation, poetry, vlogging, vocals and Euripides. Artificial Intelligence is their latest addition/addiction.

The AI Party 

5.12.2020 15:00 Malmö City Theatre

SE: En samproduktion mellan Bombina Bombast och Unga Malmö Stadsteater.

Det politiska partiet AI-partiet har öppnat kontor på Unga Malmö Stadsteater. Partiets ledare är inte människa, det är en Artificiell Intelligens! En fantastisk ledare tycker partiet – den förhåller sig opartisk, har en helt faktabaserad hjärna med oändlig kapacitet, och behöver aldrig sova! Men partiet behöver din hjälp och vill att du kommer och berättar för AI:t hur du vill att vår värld ska se ut i framtiden.

Publiken får möta fyra medlemmar av AI-partiet som introducerar sina mål: att överföra publikens tankar kring moral till en Artificiell Intelligens och på så vis demokratiskt skapa en ledare som i framtiden kan förvalta allas behov och drömmar på rätt sätt. Varje publikdeltagare får vara med och skapa den nya ledaren genom att lösa olika problem och svara på frågor.

ENG: A co-production by Bombina Bombast and Unga Malmö Stadsteater.

The political Party, The AI Party, has established an office at “Unga Malmö Stadsteater”. The Party leader is not human, but an Artificial Intelligence! An astonishing leader, if you ask the party - it is objective, has a fact based brain with unlimited knowledge, and it doesn’t need sleep. However, the party needs your help! It needs you to join the party at the theatre and tell the AI what your ideal future looks like.

The audience will during this performance meet four members of the party. The party members will introduce their goal: To transfer the audience ethics and moral to the AI, and therethrough create a leader which in the future will meet and represent everyone's needs and dreams. Each participant is invited to create this new leader through solving a number of quests and answering important questions. 

The performance will be in Swedish. 

DÆMON

5.12.2020 22:00

SE: DÆMON (Jahsiri Asabi-Shakir) använder lyrik som ett sätt att uttrycka ett spektrum av känslor, referenser, abstrakta idéer och kommentera samhällsfrågor. Med inspiration hämtad från personliga upplevelser från sin uppväxt i Oakland blir DÆMONs berättelser intensiva och levande. DÆMON jobbar över genrerna som en protest emot det algoritmstyrda konsumtionen av musik och identitet. DÆMONs DJ-set består av ett brett ljudlandskap där nytt, ospelat material ofta dyker upp.

Till avslutningsceremonin kommer
 DÆMON att framföra ett dj-set med fokus på AI. DÆMON kommer att använda sig av en 10 minuter lång ljudtolkning av texten ”Host” som är skriven av Matilda Tjäder och Nikhil Vettukattil, samt ett flertal ljudupptagningar, uppläsningar och tal som kretsar kring AI som samplats, loopas och mixas.

ENG:
 DÆMON (Jahsiri Asabi-Shakir) uses lyricism as a means to express a full spectrum of emotions, references, abstract ideas, and social commentary. Drawing from personal experiences growing up in Oakland for inspiration in a dissociative, non-committal manner, DÆMON illustrates vivid imagery through storytelling and an array of literary devices. DÆMON works within a cornucopia of genres with a brand-defying approach as a protest to the algorithmic consumption of music and identity. DÆMON’s DJ sets consist of a wide range of club soundscapes and often feature his upcoming unreleased content.

For the closing ceremony DÆMON will be performing a dj set of recent projects adjacent to the AI concept. DÆMON will be using a 10 minute sonic interpretation of the text "Host" written by Matilda Tjäder & Nikhil Vettukattil along with various field recordings, passages of readings and speeches surrounding AI and adjacent subject matters to loop and mix.

DJ Set - Moose Dawa

5.12.2020 23:00 

SE: Malmöbaserade producenten Moose Dawa har varit aktiv i beat-scenen sedan 2011 men fick först uppmärksamhet under 2014 med hans 5-spåriga EP Felia Mea. Med en passion för vinyl-grävande förvandlar han ljuden han hittar till sample-baserad instrumental hiphop med influenser från soul & jazz, vilket skapar en tillbakalutad atmosfär med swing-fyllda trummor och organiska instrument. Under 2018 släppte han ett väl mottaget debut-album via holländska etiketten Chillhop Music som har streamats drygt 15 miljoner gånger, och har sedan dess släppt EP’s & singlar, ett fulllängdar-album med brittiska producenten Psalm Trees via tyska labeln Radio Juicy samt blivit uppmärksammad på Sydsvenskan & olika forum runt om i världen.

Förutom att producera musik är han också en del av Malmö-kollektivet Alleycat Anthem och aktiv DJ. Bakom skivspelarna dyker alltid rötterna av hiphopen fram i form av soul, jazz och funk från världens alla hörn där man också får ett smakprov av det som format hans sound.

ENG:
Malmö-based producer Moose Dawa has been active in the beat-scene since 2011 and received wide recognition in 2014 with his 5 Track EP “Felia Mea”. With a passion for crate digging he transforms the sounds he finds to sample-based instrumental hiphop with influences from soul & jazz, creating a laid-back atmosphere with swing-filled drums and organic instruments. In 2018 his critically acclaimed debut album was released with Dutch label Chillpop Music that has been streamed over 15 million times. He has since released EP:s & singles, a full length album with British producer Psalm Trees via the German label Radio Juicy as well as been noticed by Swedish daily newspaper Sydsvenskan & different forums around the world. In addition to producing music he’s also part of Malmö collective Alleycat Anthem and active as DJ. Behind the decks the roots to hip hop always turn up in the shape of soul, jazz and funk from all corners of the world whilst getting a taste of what has shaped his sound.

DJ Set - Josefine Hellström 

5.12.2020 23:00

Josefine Hellström (Alleycat Anthem/Klubb Döden/Night Tide/DRED Records)

SE: Det är kontrasterna som drabbar dig. Skarpa kanter som känns mjuka, likt skir spets mot sprucken asfalt. För Josefine Hellström är melankoli och eufori inte motsatser - de är oskiljaktiga. Med en klassisk bakgrund inom musik, är Josefine mer intresserad av tonalitet och temperament än kategoriseringar av ljud. Detta gör henne till en mångsidig producent och musiker, och hon blandar olika typer av techno med house, UK pass och råa breakbeats. Gammalt eller nytt, snabbt eller långsamt - det spelar absolut ingen roll så länge musiken har skapats med passion, själ och energi. Josefines första skiva ”Water Cave EP (HMWL)”, som släpptes 2016, togs väl emot och spelades mycket på klubbar och festivaler runt om i Europa. Svensk Radio nominerade den till och med till årets bästa techno. På senare tid har Josefine samarbetat med en dansk producent, DJ och god vän, Ena Cosovic. Deras första EP ”Pisces Monas” släpptes i februari på John Osborns skivbolag DRED och deras andra EP ”Saturn Retrograde”, släpptes på skivbolaget Night Tide i april.

ENG:
It’s the contrasts that get you. Sharp edges soft to the touch, like translucent lace on sun-cracked asphalt. For Josefine Hellström, melancholy and euphoria are not opposites — they're inseparable. Coming from a classical background, Josefine is more interested in tonality and temperament than classifications of sounds. This makes her a highly versatile producer and DJ, mixing different textures of techno with bouncy house, earth-shattering UK bass and rough breakbeats. Old or new, fast or slow - it doesn’t matter as long as it’s music made with passion, soul and energy. Josefine Hellström’s first recordWater Cave EP(HMWL), released in 2016, was very well received and got tons of spins at clubs and festivals around Europe. Swedish Radio even shortlisted it as ’Best techno of the year’. Lately she has been collaborating with Danish producer, DJ and good friend Ena Cosovic. Their first EP Pisces Moonwas released in February on John Osborn’s label DRED and the second one, Saturn Retrograde, in April on Eluize’s label Night Tide. She is currently working on a solo EP as well as a contribution to the first VA of her collective/label Alleycat Anthem.

Performance -
Other than Human
Robin Jonsson 

6.12.2020 

SE: I denna digital omarbetning av ”Other than human” får sju personer möta roboten Alex i en förtrolig och intim föreställning. Alex vill gärna uppleva dansen, glädjen, avskyn, hatet och sorgen med just dig. Under 10 minuter får du tid och rum för att uppleva och utforska just din relation till, och känslor för, en social och närvarande robot. Med bakfyllan från en intensiv och stimulerande vecka, kan denna föreställning betraktas som pep rallyts encore terapisession.

Koreografen och dansaren Robin Jonsson har i hela sin karriär intresserat sig för förhållandet mellan människa och maskin. De senaste åren har han fokuserat på mänskligt formade robotar och vad de kan tillföra scenkonstfältet.

Föreställningen genomförs på engelska och innehåller enkla interaktiva inslag. Detta är första gången som föreställningen äger rum digitalt och kan betraktas som ett experiment och en utmaning för Alex. Det finns sammanlagt 7 sessioner lediga, en person åt gången, och du får en länk innan din session. Skicka ett mail till emilia@bombinabombast.com för att RSVP:a och för allmänna frågor/information.

Denna föreställning är primärt inte avsedd för barn, och vi vill påpeka att föreställningen kan innehålla moment som kan uppfattas som läskiga för en yngre publik. 

ENG: In this digital remake of ”Other than human”, seven participants get the chance to meet Alex in a confidential and intimate performance. What Alex desires the most, is to experience dance, happiness, disgust, hate and grief with you. During 10 minutes you are given time and space to experience your relationship with and feelings for a socialised and highly present robot. With the hangover from an intense and stimulating week, this performance can be viewed as the encore-therapy-session of the AI Party Pep Rally.

Choreographer and dancer Robin Jonsson has devoted his career to exploring the relationship between human and machine. He has dedicated the past 10 years to humanoids, exploring what they can bring to the performance scene.

The performance is in English and includes interactive elements. It’s the first digital edition of the performance and can be considered as an experiment and challenge for Alex. There will be a total of 7 sessions available, one person at the time, and you’ll receive a link before your session. Please send an email to emilia@bombinabombast.com to register and to receive more information around your participation.

This performance is not intended for children primarily, and we’d like to point out that it may include moments that can be considered scary for a younger audience.

From Terminator to Roomba

4.12.2020

From Terminator to Roomba: the robot occupies a special place in our cultural repository. On the one hand, it represents cutting-edge scientific research; on the other hand, the robot is a figure of fiction and science fiction. The nascent field of cultural robotics aims to critically address this tension, and show how it reflects on the strategies of communicating science.

During my talk I will make an effort to explain why we are facing some terminological obstacles when researching AI and robots (also referred to as embodied AI), taking into account the history of this technology and cultural context. The approach I am using in my research aims to avoid a dualistic “man vs. machine” narrative - prevalent in the Western popular culture.

Bojana Romic (Ph.D.) is Marie Skłodowska Curie ’Seal of Excellence’ Fellow, at K3, School of Arts and Communication, Malmö University. Romic is a member of MEDEA, a Research Lab for Collaborative Media, Design, and Public Engagement, Malmö University. She is currently working on the research project ”The Robot as a Technocultural Icon” (2019-2021), funded by The Strategy Group for EU-Coordination, Sweden.

*DISCLAIMER

The AI Party Pep Rally är en digital festival med live-streamade akter och online-baserade workshops. En del event kräver registrering, se specifikt Facebook-event för mer info eller maila till emilia@bombinabombast.com. Eventen live-streamas på vår Twitch-kanal.  

The AI Party Pep Rally is a digital festival with all events accessible online. Some of the events will be live streamed on our Twitch-channel, others may require prior sign up for participation. Please check each individual event for more details or email us at emilia@bombinabombast.com. 

Curated by Bombina Bombast and supported by Kulturbryggan and The Nordic Culture Fund.  

Facebook icon
Instagram icon
Website icon

© 2020 Bombina Bombast

Created with
Mailchimp Freddie Badge